areawideautoglass.com

Autovadītāju apmācības pakalpojumu cenas

SIA „VTU Valmiera” autoapmācības nodaļas sniegto transportlīdzekļu vadītāju apmācības pakalpojumu cenrādis

 

1. Maksa par atbilstošas kategorijas teorētisko priekšmetu apmācību:

 

Apmācības kurss                                                        Kursu maksa

C   kategorijas autovadītāja apmācība                             EUR 106.00

D   kategorijas autovadītāja apmācība                             EUR 106.00

CE kategorijas autovadītāja apmācība                             EUR 92.00

 

Kursu maksā ietilpst:

- dokumentu noformēšana,

- teorētiskā apmācība (ceļu satiksmes noteikumi, satiksmes drošība, tehniskā informācija),

- autoskolas eksāmena pieņemšana 1 (vienu) reizi.

 

2. Maksa par papildus pakalpojumiem:

 

2.1. par 1 (vienu) papildus autoapmācības teorijas mācību stundu EUR 9.00;

2.2. par atkārtotu skolas teorijas eksāmena kārtošanu EUR 7.00.

3. Maksa par atbilstošas kategorijas 1 (vienu) braukšanas mācību stundu un 1 (vienu) skolas braukšanas eksāmenu:

3.1. B/C kategorijas autovadītāja apmācība EUR 24.20;

3.2. C1/D un C/D kategoriju apmācība EUR 26.62.

3.3 CE kategorijas apmācība EUR 24.20

 

4.Maksa par autovadītāju periodisko apmācību (95) kods:

Par apmācības kursu (35 mācību stundas) EUR 98.00

5. Maksa par mācību automašīnas izmantošanu CSDD eksāmenā 1 reizi:

5.1. C kategorija EUR 60.50;

5.2. C (95) kategorija EUR 84.70

5.3. D kategorija EUR 60.50

5.4. D (95) kategorija EUR 84.70

5.5. CE kategorija EUR 60.50

Cenrādī norādītajās summās ietverts pievienotās vērtības nodoklis.