Valmieras autoosta - autobusu kustības saraksts

Valmieras autoosta - autobusu kustības saraksts

Darba laiki || Autobusu kustības saraksts || Tarifi

 

PlatformaMaršruta galapunktsAtiet no Valmieras AOPienāk Valmieras AO
1 Ainaži 15:40 AC
9:15
4 Alūksne 11:50(+5,6)
4 Brenguļi 13:55(-6,7)*M 14:25(-6,7)*
1 Burtnieki c.Pidriķi 18:20 19:38
2 Cempi c.Brenguļiem 16:10(-6,7)*
17:40(-5,7)
8:45(-6,7)*
16:55(-6,7)*
2 Cempi c.Brīvniekiem

8:00(-6,7)*


4 Cempi c.Brīvniekiem 6:25(-6,7) 7:24(-6,7)*
7:11(-6,7)0
2 Trikātas pagr. c.Kauguriem 15:10(-6,7)*M 16:25(-6,7)*
3 Cēsis 6:45(-7)
7:40
8:55(-7)
9:30 (AC)
10:20
12:05
13:30
14:55
16:30
17:15
18:40

20:20
7:30
8:45(-7)
9:25(-7)
12:05
13:15
13:55
15:20
16:15
16:55
18:05
19:05
20:00
2 Dauguļi c.Dikļu skolu 10:15 11:55
2 Dauguļu pasts
c.Mazbrenguļiem
16:09(-6,7)
2 Dauguļu pasts c.Dikļu skolu
14:10(-6,7)
2 Dikļu skola 5:55(-7) 7:30(-7)
8:30(-6,7)*
16:47(-6,7)*
2 Dikļu skola c. Dauguļu pastu
6:45(-6,-7)*
1 Eniņi c.Īgumu, Burtniekiem 7:00
15:50
9:05 (-6) no 01.06-31.08
17:47
1 Eniņi c.Pidriķi, Burtniekiem 11:55 8:15(+6) no 01.06-31.08
14:10
2 Ēveles pienotava c. Ķeižiem
6:00(-7)
14:35M
7:46(-7)
16:35
2 Ēveles pienotava
c.Strenčiem
18:15(-6,7) 20:07(-6,7)
4 Gaujiena c. Smilteni 11:50(+1,2,3,4)
4
Gulbene c. Smilteni
13:10 (-6,7)
08:30 (-6,7)
2 Jaunvāle c.Cempiem
17:40(+5,7) 18:32(+5,7)
2 Limbaži

7:40 (no 01.09. līdz 31.05.)
8:55
(-6,7)
10:40
17:35(-6,7)
19:15

7:50(-6,7)
13:55 (no 01.09. līdz 31.05.)
16:55(-6,7)

 

4 Madona c.Smilteni 7:30
16:00
(-7)
09:47(-7)
1 Mazsalaca 16:00(+7) 18:30(+7)
4 Mazsalaca c.Rūjienu

8:55
17:40


2 Mujāni c.Kocēniem 15:50(-6,7)* 16:50(-6,7)*
2 Mujāni c.Tožām 7:10(-6,7)* 8:10(-6,7)*
3
Mūrmuiža
7:25
15:10
17:55
19:25
M
7:30(-6,7)
8:10
10:15 (-7)
12:00
14:05(-7)
15:52
18:35
20:00
4

6:45(-6,7)
9:30(-7)M
11:20
13:25
(-7)

6 Naukšēni c.Rūjienu

15:55(+7 AC)
20:35(AC)

6:26
2 Ozolu skola c.Dikļu skolu 7:00
11:45
16:05
18:45
9:07
13:52
18:12
20:52
4 Rēzekne c.Gulbeni 8:40
15:15
11:17
20:50


3 Rīga c.Straupi

4:50
5:55
9:10
10:50

11:25
(AC)
13:15(AC)
13:45
14:35

17:00
18:40(AC+7)
19:00(AC)
19:55

8:35
9:50
11:10
12:15(AC)
13:05
14:05
14:50(AC)
15:40(AC)
16:40
17:25(AC)
18:15
18:35(+5)
00:50
5 Rīga c.Straupi

5:40 AC
6:35(AC)
7:05 (AC)
7:40(E)
08:50
(+1)
12:05
12:35(+5)
15:30
(AC)
16:05

18:35(AC)

15:00(+1)
19:15
19:50(+5) no 01.09 līdz 01.06
19:55
20:30
20:40
21:35
21:55(+7)
22:25
22:50(+7)
23:30
00:05(+7)
6 Rīga c.Straupi
18:25(E+7)
1 Rubenes skola 7:30(-6,7)* 8:18(-6,7)*
4 Rūjiena 7:20
10:00
14:15
15:30

18:40
22:00(AC+7)

8:00
9:06
10:40
13:20
15:26
17:25
18:20 AC
18:50 AC
21:15

6

16:00(AC-7)

12:00

1 Rūjiena c.Mazsalacu 6:20
9:00
12:45
14:10
15:05
(AC)
17:40(AC)
20:10

6:30(AC)
7:25
8:33
11:20
12:35
16:55
20:05

1 Salacgrīva c.Aloju 7:50 15:35
20:00
1 Salacgrīva c.Limbažiem 14:40

Saulkrasti c.Limbažiem
9:05
19:10
2
Seda

15:30

16:45
4
Smiltene c. Brenguļu skolu

15:05(-2,4)
18:20

07:30
13:55
4 Smiltene c.Brīvniekiem 17:45(+7) no 01.09 līdz 31.05
9:47(-7)
17:17(+7) no 01.09 līdz 31.05
4 Smiltene c.Trikātas pagr. 15:05(+2,4) 18:05
1 Staicele c.Aloju 10:20 13:25
4 Staišas c.Brenguļiem 6:30(-6,7)* 7:20(-6,7)*
4 Trikāta 10:25 11:45
2 Tūja c.Limbažiem

7:40 (no 01.06. līdz 31.08.)

13:55 (no 01.06. līdz 31.08.)

6 Vaidava c.Rubenes skolu

18:45

20:10

1 Vaidava c.Rubenes skolu 15:35(-6,7*) 16:55 (-6,7*)
6 Vaidava c.Sietiņiezi

7:20
15:30

8:55
16:49
1 Vaidava c.Sietiņiezi

5:55(-7)
12:10

7:20(-7)
13:25

3 Vākšēni 6:20(-6,7)
7:55
12:20(-7)
15:30(-7)*
17:40
7:30(-6,7)
9:13
13:35 (-7)
16:42(-7)*
19:00
1 Valka 6:00(-7)
7:55
9:35
12:25(AC)
16:05
17:30
20:50(AC)
5:43(-6,7 AC)
6:55(AC)
8:59(-7)
11:15(AC)
13:05(AC)
15:13(AC)
19:41

1 Valka c.Rencēnmuižu 15:10(+5,7) 8:35(+5)
14:30(+7)
6 Rīga-Sanktpēterburga 00:25 04:15
5 Gauja-Sapas sezonas 8:30(+6,7) no 01.05 līdz 30.09
8:30(+3) no 01.06 līdz 31.08
17:35(+6,7) no 01.05 līdz 30.09
17:35(+3) no 01.06 līdz 31.08
9:13(+6,7) no 01.05 līdz 30.09
9:13(+3) no 01.06 līdz 31.08
18:10(+6,7) no 01.05 līdz 30.09
18:10(+3) no 01.06 līdz 31.08
6 Pūpoli-Gaujaslīči sezonas

9:35(+3) no 01.06 līdz 31.08
9:35
(+6) no 01.10 līdz 31.10
9:35(+6,7) no 01.05 līdz 30.09
16:40
(+3) no 01.06 līdz 31.08
16:40
(+6) no 01.10 līdz 31.10
19:05(+6,7) no 01.05 līdz 30.09

10:50(+3) no 01.06 līdz 31.08
10:50(+6) no 01.10 līdz 31.10
10:50(+6,7) no 01.05 līdz 30.09
10:50(+3) no 01.06 līdz 31.08
18:00(+3) no 01.06 līdz 30.09
18:00(+6) no 01.10 līdz 31.10
20:25(+6,7) no 01.05 līdz 30.09

Apzīmējumi

A biļetes pārdod autobusā
E autobusi nepietur citās pieturās (izņemot pilsētu)
C tranzīta (caurbraucošie) autobusi
M mazas ietilpības autobuss ar 19 sēdvietām
+1,2,3,4,5,6,7 nedēļas dienas, kurās autobuss kursē
-2,4,6,7 nedēļas dienas, kurās autobuss nekursē
* autobuss kursē mācību gada laikā, mācību dienās
0 autobuss kursē skolēnu brīvdienās

 

Autobuss pielāgots personu pārvadāšanai ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar bērnu ratiem
.